akademia SixSigma ENGLISH VERSION   RUSSIAN VERSION  
 
   


Konsultacje

Ocena firmy
   Ocena przygotowania firmy do wdrożenia Six Sigma
   Wykonanie analizy 'gdzie jesteśmy i gdzie chcemy być'

Planowanie wdrożenia Six Sigma
   Identyfikacja wymaganych zasobów oraz wymagań infrastrukturalnych
   Identyfikacja potencjalnych zagrożeń
   Określenie stanu obecnego i przyszłego
   Priorytetyzacja kluczowych obszarów
   Six Sigma jako katalizator zmian w kulturze pracy
   Przygotowanie miar sukcesu wdrożenia Six Sigma

Usługi konsultingowe
   Opieka nad procesem wdrażania Six Sigma
   Opieka nad realizacją strategicznych projektów


Powrót 

 
 

Start | O nas | Nasza oferta | Kontakt | Materia?y | Wiadomo?ci
Mapa strony | Polityka zachowania prywatno?ci