akademia SixSigma ENGLISH VERSION   RUSSIAN VERSION  
 
   
Lean Training
Lean Leader Training


Lean Leader Training

Szkolenie poprzez formułę dwutygodniowego work-outu w miejscu pracy umożliwia uczestnikom nabycie dogłębnej wiedzy z zakresu Lean Manufacturing a także sprawdzenie rzeczywistej efektywności wykorzystania każdego z prezentowanych narzędzi Lean, identyfikację problemów wdrożeniowych oraz śledzenie procesu zmian. Poznanie praktycznych problemów wdrożeniowych na styku metodologia - zespół pracowniczy - rzeczywisty proces.
Każdy blok tematyczny szkolenia jest zapoczątkowany prze teoretyczny wykład, a następnie samodzielnym projektowaniem zmian przez uczestników zgodnie z przekazaną treścią merytoryczną. Blok kończy się zawsze obszerną częścią związaną z analizą efektywności rzeczywistych procesów w firmie, oceną wpływu narzędzia na eliminację marnotrawstwa, zmianami na mapie strumienia wartości oraz dyskusją wyników.
Przyjęta forma szkolenia ma przekonać uczestników do zasadności zmian w oparciu o Lean, obniżyć poziom lęku przed zmianą oraz zachęcić do twórczego zaangażowania w zmiany. Poznanie metodologii Lean w praktyce i rozwiązywanie problemów oraz uzyskanie odpowiedzi na pytania, które napotkają przy wprowadzaniu zmian w organizacji następuje przez pełną interakcję między prowadzącymi szkoleniowcami, uczestnikami, a procesami biznesowymi poddawanymi zmianom i usprawnianymi.

Grupa docelowa:
Pracownicy średnich szczebli struktury zarządczej firmy mający kontakt z rzeczywistymi procesami zachodzącymi w firmie.

Agenda szkolenia:
Dzień 1 Wprowadzenie do metodologii Lean (Lean manufacturing introduction)

1. Historia Lean (Brief history of Lean)
2. 5 podstawowych zasad Lean (5 principles of Lean)
3. Lean a Six Sigma (Lean vs. Six Sigma)
4. Umiejętności Lean managera (Skills for Lean manager)
5. Implementacja Lean (Lean enterprise implementation)
6. Wprowadzanie zmian w organizacji (Kaizen & Kaikaku)
7. Literatura

Dzień 2 i 3 Otoczenie pracy (Work environmental)

1. Muda (7 waste)
2. 5S (serii, seiton, seiso, seiketsu, shitsuke)
3. Zaangażowanie pracowników w zmiany (Employees participation in changes)

Dzień 4 i 5 Process standardisation

1. Heijunka (leveling, sequencing, stability) & Jidoka (automation)
2. Pull production & Kanban
3. Standard operation
4. Total Product Cycle Time
5. Takt time production

Dzień 6, 7 i 8 Value Stream Mapp

1. Introduction to VSM
2. Single Piece Flow
3. AWO
4. The current state map
5. Future state
6. Action plan

Dzień 9 i 10 Zapobieganie i kontrola (Constraints management)

1. Visual management
2. Analiza ryzyk (Poka Yoke)
3. Karta wyników (Balanced scorecard)
4. System kontroli procesu (BPMS)


Powrót
Na górę strony

 

 
 

Start | O nas | Nasza oferta | Kontakt | Materia?y | Wiadomo?ci
Mapa strony | Polityka zachowania prywatno?ci