akademia SixSigma ENGLISH VERSION   RUSSIAN VERSION  
 
   
Lean Training
Lean Leader Training


Lean Manufacturing

Metodologia Lean Manufacturing umożliwia redukcję kosztów przy jednoczesnym wzroście przepustowości i wydolności procesu produkcyjnego. "Dzięki Lean istnieje możliwość, aby robić coraz więcej wykorzystując coraz mniej zasobów (ludzi, maszyn, miejsca, czasu) i jednocześnie zbliżać się do osiągnięcia celu jakim jest dostarczenie klientom dokładnie tego czego chcą" J.P.Womac, D.T.Jones, Lean Thinking. Lean Management w powiązaniu z Six Sigmą jest bardzo silnym narzędziem uzyskiwania trwałem przewagi konkurencyjnej.

Muda i 5S postrzegane są jako narzędzia utrzymania porządku i doskonalenia stanowiska pracy pod kątem bezpieczeństwa i ergonomii. Pozwalają uporządkować otoczenie pracy, stanowiska i procesy, jednocześnie budując pierwsze kroki w wykorzystaniu Kaizen i większe zaangażowanie pracowników w zmiany. To także pierwszy krok do nadania szerszych uprawnień oraz nowych obowiązków umożliwiających wykorzystanie kompetencji pracowników. System angażowania pracowników w zmiany to nieskomplikowane narzędzia wspomagające lub tworzące pozapłacowe systemy motywacyjne, pobudzające jednocześnie kreatywność i motywuje pracowników zarówno do rozwoju kompetencji jak i doskonalenia procesów, w których na co dzień funkcjonują.

Niestabilność procesów, niestabilność jakości, nieprzewidywalny czas realizacji zleceń - wszystko to wynika z braku standardów realizacji zadań, postępowania czy zapasów produkcji w toku. Standaryzacja to proces analizy, wypracowania standardów pracy i pomiarów ich efektów umożliwiającego doskonalenie. Celem jest pełna powtarzalność procesu. Aby realizować zlecenia klientów na czas, mieć zawsze na czas potrzebne materiały i półwyroby, wiedzieć kiedy i jakie produkty realizować, żeby wyeliminować dowolność w kolejności realizowania zleceń należy wdrożyć system ssany wykorzystujący sygnały nazywane przez japończyków Kanban i Heijunka - zrównoważone planowanie. Dzięki tym narzędziom wystarczające jest planowanie produkcji jedynie dla jednego stanowiska.

Wiemy jakie mamy problemy, nie wiemy jednak jak systematycznie je rozwiązywać, jakimi narzędziami i w jakiej kolejności. Mapowanie strumieni wartości umożliwia identyfikację marnotrawstwa wydłużającego czas realizacji zlecenia i zwiększającego jego koszty poprzez spojrzenie na proces realizacji zlecenia oczami klienta (zazwyczaj 5 % czasu realizacji zlecenia to czynności dodające wartości, pozostałe to czekanie, transport, gromadzenie, poprawianie, ustawianie, regulowanie i wiele innych). Mapowanie wskazuje miejsca wymagające naprawy, pozwala zaplanować zmiany i stworzyć harmonogram usprawnień dostosowując go do cyklów procesowych.

Koncepcja Constraints management umożliwia identyfikację ograniczeń we wdrażaniu zmian i zarządzaniu systemem produkcyjnym pozwalając skupić uwagę kadry menedżerskiej na ograniczeniach w zakresie: zasobów ludzkich, procesu wytwórczego czy tez systemu zarządzania. Balanced scorecard pozwoli przełożyć cele i strategię firmy na mierniki dla procesów operacyjnych i wytyczne dla pracowników.


Powrót
Na górę strony

 

 
 

Start | O nas | Nasza oferta | Kontakt | Materia?y | Wiadomo?ci
Mapa strony | Polityka zachowania prywatno?ci