akademia SixSigma ENGLISH VERSION   RUSSIAN VERSION  
 
   
Executives & Managers
Zasoby Six Sigma
Six Sigma Black Belt
Six Sigma Green Belt
Green Belt działu Sprzedaży
Design For Six Sigma
DMAIC - NPI Training
Change Management Process & Facilitation Skills
Szkolenie indywidualne


DMAIC - NPI (New Produkt Introduction)

Cele:
Zapoznanie z całą metodologią wdrażanie nowych produktów ze szczególnym uwzględnieniem narzędzi marketingowych i kontroli ryzyk. Rozpoczynając od badań marketingowych klienta i potencjału rynku, poprzez rozwój koncepcji ogólnej produktu i sposobu dystrybucji, szczegółowe definiowanie parametrów produktu i procesu, na technikach efektywnego wdrożenia i monitoringu ryzyk i zagrożeń kończąc.

Grupa docelowa:
Pracownicy wszystkich szczebli struktury zarządczej firmy, ze szczególnym wskazaniem na managerów związanych ze sprzedażą i wdrażaniem nowych produktów.
Agenda
Dzień 1 - Idetify opportunity
1. Identyfikacja Klienta i jego opinii (VOC & ID Client)
2. Analiza potrzeb Klienta (Customer needs)
3. Ocena rynku docelowego (Assess Market - Competition, Macro, Legal / Regulators)
4. Stworzenie ogólnej koncepcji produktu i programu (Develop high level concept)
5. Zdefiniowanie docelowego segmentu rynku (ID market target segment)
6. Dopasowanie do strategii firmy (Business strategy fit)

Dzień 2 - Develop concept
1. Parametry produktu (Value proposition, Pricing, Product features)
2. Strategia wejścia na rynek (GTM strategy - branding, channels)
3. Wyznaczenie celów (Quantify opportunity)
4. Weryfikacja programu i produktu (Assess high level feasibility & validate concept)

Dzień 3 - Detailed feasibility
1. Szczegółowe parametry produktu (Detailed feasibility assessment)
2. Szczegóły programu produktowego (Detailed design product specifications)
3. Tworzenie planu wdrożenia (Develop plans for build & implement)
4. Tworzenie modelu finansowego (Revise pricing & profitability, sensitivity analysis)

Dzień 4 - Build capability
1. Projektowanie i przygotowywanie testów rozwiązania IT (Initiate Build & Test plan)
2. Ostateczna specyfikacja funkcjonalna IT (Finalize functional build tasks)
3. Ostateczny przegląd ryzyk (Develop risk policy, Exit strategy and Risk control plan)
4. Monitoring i controlling procesów (Process, BPMS strategy & profitability tracking)

Dzień 5 - Implment & Monitor
1. Przygotowanie pilota produktu (Execute pilot and evaluate)
2. Analiza systemu pomiarowego (Validate measurements & reporting)
3. Strategia wdrożenia produktu (Prepare & execute product launch)
4. System monitoringu projektu (Feedback & monitoring)
5. Przegląd strategii projektu (Review and validate strategy)
6. Zamknięcie projektu (Close & handover)


Powrót
Na górę strony

 

 
 

Start | O nas | Nasza oferta | Kontakt | Materia?y | Wiadomo?ci
Mapa strony | Polityka zachowania prywatno?ci