akademia SixSigma ENGLISH VERSION   RUSSIAN VERSION  
 
   
Executives & Managers
Zasoby Six Sigma
Six Sigma Black Belt
Six Sigma Green Belt
Green Belt działu Sprzedaży
Design For Six Sigma
DMAIC - NPI Training
Change Management Process & Facilitation Skills
Szkolenie indywidualne


Design For Six Sigma

Oferujemy dwa programy DFSS:
Projektowanie dla Six Sigma - Szkolenie zespołowe (wszyscy uczestnicy winni mieć projekt DFSS w toku)
Cele:
- stosowanie i wykorzystywanie metod i narzędzi DMADV do projektowania nowych produktów lub usług
- wykorzystanie specyficznych narzędzi DFSS we wszystkich aspektach projektu
- funkcja zespołu DFSS
- stworzenie Wielogeneracyjnych Planów Projektów
- dopilnowanie, by produkty i usługi spełniały wymogi klientów


Projektowanie dla Six Sigma - Szkolenie dla Liderów Zespołów (MBBs, BBs, GBs lub Champions pragnących zyskać dogłębne zrozumienie metodologii DFSS)
Cele:
- metody i narzędzia DMADV w symulacji projektowania Produktu Biznesowego i związanych z nim procesów Usługowych
- kurs wykorzystuje ten sam podstawowy materiał, co szkolenie Zespołów DFSS. Jedyna różnica polega na tym, że uczestnicy wykorzystują DMADV w symulowanym stadium przypadku zamiast we własnym projekcie

Wymogi względem uczestników szkolenia DFSS:
Przystąpienie do jakiegokolwiek szkolenia z zakresu DFSS wymaga przejścia dobrego przeszkolenia w programie Black Belt DMAIC przy co najmniej jednym przeprowadzonym do końca projektem Six Sigma. Szkolenie DFSS opiera się na umiejętnościach i pojęciach rozwiniętych w DMAIC. Ponadto, uczestnicy winni posiadać na zajęciach laptopa z zainstalowanym programem Minitab.


Design For Six Sigma Curriculum:
6 days training
- DFSS Introduction
- Development of Project Requirements and Goals
- CTQ Flow-down and Transfer Function Structure
- Measurement System Analysis/Capability
- Develop Conceptual Design
- Design for Reliability - Statistical Reliability Analysis
- DFSS Scorecards
- Risk Assessment
- Development of Transfer Function
- Process Capability Flow-Up
- Probabilistic Optimization and Robust Design
- Tolerance Analysis and Allocation
- Product/Process Design Verification
- Control Plans
- Document and Transmission Product to Customer


Powrót
Na górę strony

 

 
 

Start | O nas | Nasza oferta | Kontakt | Materia?y | Wiadomo?ci
Mapa strony | Polityka zachowania prywatno?ci