akademia SixSigma ENGLISH VERSION   RUSSIAN VERSION  
 
   
Executives & Managers
Zasoby Six Sigma
Six Sigma Black Belt
Six Sigma Green Belt
Green Belt działu Sprzedaży
Design For Six Sigma
DMAIC - NPI Training
Change Management Process & Facilitation Skills
Szkolenie indywidualne


Green Belt

Green Belts są istotnym ogniwem każdego prowadzonego z powodzeniem programu Six Sigma:
- Rozumieją metodologię 6 sigma,
- Wplatają narzędzia/ metodologię Six Sigma w bieżącą pracę, by wprowadzać usprawnienia procesów,
- Przedstawiają stan prac nad Projektem,
- Przedstawiają rezultaty projektu (Oczekuje się: 2 projektów rocznie),
- Stosują narzędzia dla usprawniania procesów,
- Utrzymują osiągnięcia procesu po jego usprawnieniu.

Szkolenie Green Belt jest znakomitym sposobem na podniesienie efektywności działań zarówno właścicieli procesów, jak i członków zespołu w miarę opanowywania stosowania narzędzi i metod wykorzystywanych w metodologii Six Sigma. Na prowadzone w warunkach klasowych szkolenie składają się dwie intensywne, pięciodniowe sesje oddzielone od siebie miesiącem czasu, by dać uczestnikom możliwość zastosowania narzędzi i koncepcji Six Sigma we własnym projekcie.


Green Belts, to Liderzy Projektów po trwającym dwa tygodnie szkoleniu z zakresu Mapy Procesu Six Sigma i najistotniejszych elementach metodologii statystycznych, wspierających projekty Six Sigma. Tydzień szkolenia trwa 5 dni Każdego dnia zajęcia trwają od 8:30 do 17:30 + 1,5 godziny konsultacji indywidualnych.

Wymogi względem uczestników Szkolenia Green Belts:
- Uczestnicy muszą być bieżąco zatrudnieni i posiadać korporacyjnego Sponsora - Uczestnicy muszą mieć wybranego Championa Six Sigma, albo Black Belt, który będzie ich wspierał i prowadził w trakcie projektu
- Uczestnicy muszą przyjść na zajęcia z co najmniej jednym potencjalnym projektem lub zdefiniowanym problemem biznesowym do realizacji przez okres dwóch miesięcy
- Uczestnicy muszą mieć ze sobą laptopa i mieć doń dostęp przez cały czas trwania Szkolenia Green Belt
- Uczestnicy muszą mieć opanowane podstawy poruszania się w programach Excel i PowerPoint


Green Belt Curriculum:
Week One - Define; Measure & Part of Analyze
- Six Sigma Introduction
- Voice of the Customer & Project CTQ
- Team (Project) Charter
- High Level Process Map (SIPOC)
- QFD & Measurable CTQ Characteristic
- Process Mapping
- Process FMEA
- Nature of Data
- Performance Standard Definition
- Specifications for the Y
- Operational Definitions
- Minitab Introduction
- Measurement System Analysis
- Basic Statistics
- Graphical Data Analysis
- Process Capability

Week Two - Analyze; Improve & Control
- Project Reviews
- Week One Review
- Statistically Defined Project Goal
- Variation Sources
- Process Cause & Effect
- Process Map Analysis
- Hypothesis Testing
- Simple Linear Regression
- DOE Introduction
- Full Factorial Design
- Operating Tolerancing
- Control Methods
- SPC
- Project Closure
Powrót
Na górę strony

 

 
 

Start | O nas | Nasza oferta | Kontakt | Materia?y | Wiadomo?ci
Mapa strony | Polityka zachowania prywatno?ci