akademia SixSigma ENGLISH VERSION   RUSSIAN VERSION  
 
   
Executives & Managers
Zasoby Six Sigma
Six Sigma Black Belt
Six Sigma Green Belt
Green Belt działu Sprzedaży
Design For Six Sigma
DMAIC - NPI Training
Change Management Process & Facilitation Skills
Szkolenie indywidualne


The Black Belt

Osoby o uzdolnieniach statystycznych, silnie zainteresowane zrozumieniem i wprowadzeniem przełomowych usprawnień procesów:
- Prowadzące Projekty i osiągające rezultaty (oczekuje się 5-10 projektów na rok),
- Komunikujące stan bieżący Projektu,
- Nadzorujące projekty i terminarze GB,
- Kształcące innych w zakresie znajomości narzędzi,
- Przedstawiające wiarygodne zastosowanie narzędzi,
- Przewodzące zespołom prowadzącym projekty usprawniania procesów.

Black Belts są osią każdego projektu Wdrożenia Six Sigma. GE, Motorola i inne firmy posługiwały się terminem "Black Belt" na określenie "osoby, która osiągnęła opartą na synergii sprawność łączenia własnej dyscypliny technicznej, a strategiami Six Sigma, taktyką i narzędziami". Osoby te będą stale dążyć do zinstytucjonalizowania efektywnego wykorzystania tych narzędzi w całej spółce, wśród jej klientów i kontrahentów. Black Belts, to liderzy projektów Six Sigma, dla których przeznaczone jest czterotygodniowe szkolenie skupiające się na Mapie Proesu Six Sigma i szeroko rozumianej metodologii statystycznej. Po tygodniowym cyklu szkolenia następuje miesiąc przerwy, by dać czas Belt'owi na dostosowanie postępów projektu do wiedzy wyniesionej ze szkolenia. Pracujący z powodzeniem Black Belts poświęcają zazwyczaj swój cały czas pracy na Projekty Six Sigma.


Wymogi względem uczestników szkolenia Black Belts:
- Uczestnicy muszą być zatrudnieni i posiadać korporacyjnego Sponsora
- Uczestnicy muszą mieć wybranego Championa Six Sigma, który będzie ich wspierał I prowadził w trakcie projektu
- Uczestnicy muszą przyjść na zajęcia z co najmniej jednym potencjalnym projektem lub zdefiniowanym problemem biznesowym do realizacji przez okres czterech miesięcy
- Uczestnicy muszą mieć ze sobą laptopa i mieć do niego dostęp przez cały czas trwania Szkolenia Black Belts
- Uczestnicy muszą mieć opanowane podstawy poruszania się w programach Excel i PowerPoint.
Black Belt Curriculum:
Week One - Define & Measure
- Six Sigma Introduction
- Project Selection
- Voice of the Customer & Project CTQ
- Team (Project) Charter
- High Level Process Map (SIPOC)
- QFD & Measurable CTQ Characteristic
- Process Mapping
- Process FMEA
- Nature of Data
- Performance Standard Definition
- Specifications for the Y
- Operational Definitions
- Minitab Introduction
- Sampling (Continuous & Discrete Data)
- Measurement System Analysis
- Gage R&R Study
Week Two - Analyze
- Project Reviews
- Week One Review
- Basic Statistics (Some Distribution)
- Graphical Data Analysis
- Baseline Process Capability Analysis
- Benchmarking
- Statistically Defined Project Goal
- Variation Sources
- Process Cause & Effect
- Process Map Analysis
- Hypothesis Testing Overview
- Continuous Y; Discrete X
- Non-Normal Data
- Discrete Y; Discrete X
- Continuous Y; Continuous X
- Simple & Multiple Regression
- General Linear Model


Week Three - Improve
- Project Reviews
- Week Two Review
- Introduction to Improve
- Introduction to DOE
- Full Factorial Design
- Replication & Repetition
- Randomization
- Process of Experimentation
- Analyzing Full Factorial Design
- Reducing the Size of Experiments
- Confounding Effect
- Screening Designs
- Plackett-Burman Designs
- Resolution
- Other Designs for Experiments
- Operating Tolerancing
- Simulation
Week Four - Control
- Project Reviews
- DOE Review
- Introduction to Control
- Measurement System Validation
- Quality Planing
- Risk Management
- Mistake Proofing
- SPC Introduction
- Variable Control Charts
- Attribute Control Charts
- Process Focused Control Charts
- Project Closure


Powrót
Na górę strony

 

 
 

Start | O nas | Nasza oferta | Kontakt | Materia?y | Wiadomo?ci
Mapa strony | Polityka zachowania prywatno?ci