akademia SixSigma ENGLISH VERSION   RUSSIAN VERSION  
 
   
Executives & Managers
Zasoby Six Sigma
Six Sigma Black Belt
Six Sigma Green Belt
Green Belt działu Sprzedaży
Design For Six Sigma
DMAIC - NPI Training
Change Management Process & Facilitation Skills
Szkolenie indywidualne


Zasoby Six Sigma

Jednym z naczelnych zadań stających na początku drogi ku Six Sigma, będzie zdefiniowanie właściwych dla organizacji ról i jasne określenie zakresów odpowiedzialności. Decyzje te winny wynikać z wielu czynników, np. zadań, jakie firma stawia przed projektem Six Sigma, planu wdrożenia, budżetu, a także posiadanych zasobów ludzkich i materialnych. Pierwszorzędną odpowiedzialność za prace i rezultaty projektów lub procesów spoczywa na Liderze Projektu, Właścicielu Procesu oraz Członku Projektu. Poniżej zamieszczamy proponowane dla tych osób szkolenia.

Six Sigma Black Belt
Six Sigma Green Belt
Sales Green Belt
Design For Six Sigma
DMAIC - NPI (New Produkt Introduction)
Process Management System Development
Project Management
Change Management Process & Facilitation Skills

Ścieżka szkoleniowa Project Managera


Powrót

 

 
 

Start | O nas | Nasza oferta | Kontakt | Materia?y | Wiadomo?ci
Mapa strony | Polityka zachowania prywatno?ci