akademia SixSigma ENGLISH VERSION   RUSSIAN VERSION  
 
   
Executives & Managers
One day Six Sigma Overview
Six Sigma Business Strategy
Green Belt for Champions
Zasoby Six Sigma
Szkolenie indywidualne


Green Belt for Champions

Cele:

Kurs 10 dniowy, podzielony na kilka 2-4 dniowych sesji.
Szkolenie umożliwi uczestnikom:
- Pozyskanie wiedzy i umiejętności stosowania podstawowych narzędzi Six Sigma i metodologii DMAIC na poziomie GB
- Pozyskanie ogólnej wiedzy na temat metodologii DFSS umożliwiającej wybór metodologii DMAIC lub DFSS do konkretnego projektu
- Pozyskanie podstawowej wiedzy i umiejętności zarządzania procesami biznesowymi umożliwiającej zbudowanie struktury zarządzania procesami w swojej organizacji
- Zastosowanie narzędzi zarządzania zmianą do wsparcia analizy i wdrożenia filozofii Six Sigma w organizacji
- Zastosowanie technik menedżerskich wspierających wdrażanie filozofii Six Sigma, w tym zebranie VOE (głosu pracownika), VOC (głosu klienta) oraz umożliwiających ocenę efektywności prowadzonych spotkań

Grupa docelowa:

- Najwyższa kadra menedżerska.

Wymogi uczestnictwa:

W związku z zakresem tego szkolenia zaleca się, aby każdy z uczestników posiadał dobre zrozumienie filozofii Six Sigma oraz metodologii DMAIC. Minimalnym wymogiem jest wcześniejsze uczestnictwo w szkoleniu Six Sigma for Executives lub Quality Awareness 2.

Uczestnicy powinni być liderami projektów.


Powrót 

 
 

Start | O nas | Nasza oferta | Kontakt | Materia?y | Wiadomo?ci
Mapa strony | Polityka zachowania prywatno?ci