akademia SixSigma ENGLISH VERSION   RUSSIAN VERSION  
 
   
Executives & Managers
One day Six Sigma Overview
Six Sigma Business Strategy
Green Belt for Champions
Zasoby Six Sigma
Szkolenie indywidualne


Six Sigma Business Strategy

Cele:
Zapoznanie z praktyką implementacji Six Sigma, ze szczególnym uwzględnieniem narzędzi mobilizowania pracowników i przygotowywania do zmian średniego szczebla kierowniczego. Aby dobrze zaimplementować program Six Sigma w organizacji potrzebne jest dobre zrozumienie dostępnych narzędzi i sposobu optymalizacji ich wykorzystania w procesach i strukturach biznesowych. Nieoceniona wydaje się również wiedza praktyczna w zakresie popełnianych zazwyczaj błędów i sposobu ich eliminacji.

Grupa docelowa:
Pracownicy wyższych szczebli struktury zarządczej firmy.

Agenda szkolenia:
Dzień 1 Narzedzia programu Six Sigma

1. DMAIC
2. DMAIC-NPI
3. BPMS
4. Work out i workshop
5. DFSS

Dzień 2 Wprowadzanie programu Six Sigma

1. Zasoby ludzkie zaangażowanie w Six Sigma
2. System stopni kariery
3. Szkolenia Six Sigma
4. Implementacja Six Sigma w strukturze organizacji
5. Zmiany w kulturze firmy
6. PMO - Zarządzanie projektami
7. Pierwsze wyniki programu
8. Monetaryzacja programu

Dzień 3 Angażowanie pracowników i kadry zarządczej w zmiany, Analiza ryzyk

1. Obawa przed zmianami i ich eliminacja
2. Budowanie długoterminowej strategii Six Sigma
3. Budowanie planów operacyjnych dla programu Six Sigma
4. Kontrola efektów programu


Powrót 

 
 

Start | O nas | Nasza oferta | Kontakt | Materia?y | Wiadomo?ci
Mapa strony | Polityka zachowania prywatno?ci