akademia SixSigma ENGLISH VERSION   RUSSIAN VERSION  
 
   
Executives & Managers
One day Six Sigma Overview
Six Sigma Business Strategy
Green Belt for Champions
Zasoby Six Sigma
Szkolenie indywidualne


Six Sigma Overview

Cele:

Aby móc zaimplementować Filozofię Six Sigma w organizacji potrzebne jest pełne zaangażowanie w proces wdrożeniowy najwyższego kierownictwa. Nie wystarczy jedynie przyzwolenie na działanie. Istnieje absolutna konieczność uczestniczenia w realizacji implementacji na każdym etapie jej zaawansowania.
Zapoznanie z Filozofią Six Sigma na poziomie rozbudzenia świadomości jej możliwości oraz korzyści wynikających z jej implementacji to cel tego pierwszego spotkania top managementu z filozofią, metodologią, technikami i narzędziami Six Sigmy.

Six Sigma jako:

1. Filozofia zarządzania biznesem
2. Jednolita miara zdolności procesów do spełniania zidentyfikowanych wymogów Klienta
3. Proces ciągłej poprawy (wynikający ze zmiennych potrzeb rynku lub ograniczania kosztów własnych)
4. Katalizator zmian w kulturze pracy


Powrót 

 
 

Start | O nas | Nasza oferta | Kontakt | Materia?y | Wiadomo?ci
Mapa strony | Polityka zachowania prywatno?ci