akademia SixSigma ENGLISH VERSION   RUSSIAN VERSION  
 
   
Executives & Managers
One day Six Sigma Overview
Six Sigma Business Strategy
Green Belt for Champions
Zasoby Six Sigma
Szkolenie indywidualne


Szkolenia dla Executives & Managers

Przywództwo kadry kierowniczej tworzy fundament każdego skutecznego wdrożenia Filozofii Six Sigma. W większości firm osiągających godne zauważenia rezultaty w zakresie implementacji Six Sigma zarząd jest zarówno głęboko zaangażowany, jak i przewodzi załodze. Osiągnięcie strategicznych celów przywódczych Six Sigma w każdym z obszarów wymaga rygorystycznego szkolenia i to nie tylko w zakresie umiejętności stosowania zasad statystyki i analiz Six Sigma, ale w równie ważkich zadaniach polegających na artykułowaniu wizji, zapewnieniu siły napędowej zmian i przewodzeniu ludziom. Co więcej, badania nad przyspieszaniem zmian wskazują, że zapewnienie właściwego przeszkolenia może w spektakularny sposób przyspieszyć bieg prac nad zmianami organizacyjnymi. Z obu tych powodów naszą naczelną zasadą jest przede wszystkim wprowadzenie prezesa zarządu i zespołu najwyższej kadry kierowniczej w reguły przewodzenia strategicznego Six Sigma podczas jedno, trzy lub dziesięciodniowych warsztatów championów Six Sigma. Warsztaty te mają za zadanie spełnić osiem nadrzędnych celów. Są pomyślane tak, by:

- Budować świadomość przywódców istnienia i rodzajów metod, technik i narzędzi Six Sigma, a także sposobów ich najlepszego wykorzystania tak, by stymulować przemiany w całym przedsiębiorstwie,
- Rozwijać zrozumienie trzech strategicznych elementów Six Sigma wśród przywódców najwyższego szczebla: Definiowania, Mierzenia, Analizowania, Usprawniania i Kontroli [Define, Measure, Analyze, Improve, and Control (DMAIC)], Projektowania z myślą o Six Sigma [Design for Six Sigma (DFSS)] oraz zarządzania procesami [Business Process Management System (BPMS)],
- Pomóc najwyższemu przywództwu zrozumieć każdą z ról, jakie muszą w swej funkcji przywódców odegrać, by rozprzestrzenić świadomość i znajomość zasad i praktyk Six Sigma w całej organizacji,
- Budować konsensus na najwyższym szczeblu przywódczym wokół tego, jakie mają być cele i strategie organizacji, a także w jaki sposób możliwie najjaśniej kwantyfikować strategie i zadania biznesowe,
- Ustalać strategiczne cele prac zmierzających ku poprawie sytuacji oraz konkretne projekty Six Sigma, które można podjąć, by sprostać strategicznym potrzebom ulepszeń,
- Pomóc liderom budować infrastrukturę systemów, ludzi, umiejętności, procesów i miar koniecznych dla skutecznego identyfikowania, uruchamiania i zamykania z powodzeniem projektów Six Sigma (DMAIC i DFSS),
- Pomóc kadrze zarządczej w wyborze liderów, którzy staną na czele prac poszczególnych zespołów projektowych i projektów Six Sigma,
- Formułować wywołujące głęboki odzew komunikaty, które posłużą do budowania przywództwa, a z drugiej strony spowodują oddania pracowników zasadom Six Sigma na wszystkich poziomach.

One day Six Sigma Overview
Six Sigma Business Strategy
Green Belts for Champions


Powrót
Na górę strony

 

 
 

Start | O nas | Nasza oferta | Kontakt | Materia?y | Wiadomo?ci
Mapa strony | Polityka zachowania prywatno?ci