akademia SixSigma ENGLISH VERSION   RUSSIAN VERSION  
 
   
Dlaczego Six Sigma?
Jakość jest naszą siłą
Etapy na drodze do osiągnięcia jakości Six Sigma
Słowo o jakości


Etapy na drodze do osiągnięcia jakości Six Sigma

1. Pomiary

Jakość Six Sigma oznacza osiągnięcie w całej firmie standardu pojawiania się nie więcej, niż 3,4 błędów na milion możliwości ich powstania. Ten standard jakości obejmuje projektowanie, wytworzenie, marketing, administrację, obsługę, , a więc wszystkie aspekty działalności firmy. Każdy ma ten sam cel, w zakresie poziomu jakości i zasadniczo dysponuje tą samą metodą jego osiągnięcia. Zastosowanie go, powiedzmy, do projektowania i wytwarzania silników wydaje się oczywiste, a jednak cel w postaci efektów Six Sigma, a także większość tych samych narzędzi, ma również zastosowanie do mniej oczywistych, bardziej administracyjnych procesów.

Po jasnym zdefiniowaniu i nakreśleniu granic projektu usprawnienia pierwszym elementem procesu poprawy jakości jest dokonanie pomiaru wyników. Dokonywanie ich w sposób efektywny wymaga przyjęcia statystycznego spojrzenia na wszystkie procesy i problemy. To oparcie się o dane i logikę jest kapitalnym warunkiem dążenia do jakości Six Sigma.

Następnym krokiem jest uzmysłowienie sobie, co należy mierzyć. Ustalenie poziomu sigma opiera się zasadniczo na obliczeniu liczby usterek, a więc musimy mierzyć częstotliwość ich występowania.

Na ogół błędy lub usterki w procesie produkcyjnym stosunkowo łatwo poddają się określeniu - jest to po prostu nie "zmieszczenie się" w specyfikacji. Niemniej, aby rozszerzyć pomiary na inne procesy, a nadto dalej ulepszyć produkcję trzeba sięgnąć po nową, pomocną definicję: usterka, to każde niesprostanie wymogowi stanowiącemu o zadowoleniu klienta, toteż klient jest zawsze tą "drugą osobą" w procesie.

W fazie początkowej skupiamy się na doborze cech o krytycznym znaczeniu dla jakości, których poprawę będziemy planować. Dobór winien się oprzeć na analizie wymogów klienta (zwykle przy pomocy narzędzia w rodzaju Wprowadzenia Funkcji Jakości.)

Kiedy już jasno zdefiniujemy standardy wyników i sprawdzimy rzetelność systemu pomiarów (poprzez badania niezawodności i powtarzalności), będziemy w stanie wyznaczyć krótkoterminową i długoterminową zdolność procesu oraz faktyczne wyniki procesu (Cp i Cpk).

2. Analiza

Drugim etapem jest zdefiniowanie zadań wynikowych i ustalenie źródeł zmienności procesu. Jako firma przyjęliśmy za zadanie osiągnięcie wyników na poziomie Six Sigma we wszystkich procesach w ciągu pięciu lat. Zadanie to należy przełożyć na konkretne zadania w ramach każdej operacji i procesu.

Aby ustalić, skąd bierze swej źródła zmienność, po przeliczeniu usterek musimy ustalić, kiedy, gdzie i jak się one pojawiają. Aby zidentyfikować przyczyny zmienności będącej motorem powstawania usterek, możemy sięgnąć po wiele narzędzi. Są wśród nich takie, które wielu z nas już widziało (tworzenie mapy procesu, wykresy Pareto, "grzbietu ryby", histogramy, wykresy rozproszenia, schematy przebiegu), są też i takie, które mogą być nowe (schematy powiązań, wykresy 'box-and-whisker', analiza wielu zmiennych, testowanie hipotez).

3. Usprawnienie

Ta faza polega na szukaniu i ocenie potencjalnych przyczyn zmienności i odkrywanie ich wzajemnych powiązań. (Narządzeniem zazwyczaj stosowanym w tej fazie jest Zaprojektowanie Eksperymentu, czyli DOE.) Zrozumienie tych złożonych wzajemnych relacji pozwala następnie na ustalenie marginesu tolerancji dla poszczególnych procesów i w efekcie uzyskanie pożądanych rezultatów.

4. Kontrola

W Fazie Kontroli proces weryfikacji systemu mierników i ocena zdolności zostają powtórzone, by upewnić się, czy nastąpiła poprawa. Następnie podejmuje się kroki dla ustanowienia kontroli nad usprawnionymi procesami. (Przykładem narzędzi stosowanych w tej fazie mogą być statystyczne instrumenty kontroli procesów, zabezpieczenia przed występowaniem błędów i wewnętrzne audyty jakości.)

 

 
Powrót
Na górę strony
 
 

Start | O nas | Nasza oferta | Kontakt | Materia?y | Wiadomo?ci
Mapa strony | Polityka zachowania prywatno?ci