akademia SixSigma ENGLISH VERSION   RUSSIAN VERSION  
 
   
Dlaczego Six Sigma?
Jakość jest naszą siłą
Etapy na drodze do osiągnięcia jakości Six Sigma
Słowo o jakości


Czym jest jakość Six Sigma?

Pojęcia towarzyszące dążeniu do jakości Six Sigma są w swej zasadniczej części pojęciami statystycznymi i probabilistycznymi. Mówiąc prościej, pojęcia te sprowadzają się do pytania: 'Na ile mogę zaufać, że to, co zaplanowałem, zostanie de facto zrealizowane?" W swej istocie koncepcja Six Sigma dotyczy mierzenia, na ile zbliżamy się do uzyskiwania tego, co zaplanowaliśmy i jak zbliżyć się do zaplanowanych efektów.

Wszystko, co wykonujemy, zawiera w sobie zmienność, choćby niewielkie odchylenia od planu. Ponieważ żaden efekt nie może idealnie odzwierciedlać naszych zamierzeń, zwykle posługujemy się pojęciem zakresów możliwości zaakceptowania realizacji, niezależnie od tego, co planujemy wykonać. Zakresy "akceptowalności" (limity tolerancji) odzwierciedlają zamierzony sposób wykorzystania produktu naszej pracy - potrzeby i oczekiwania klientów.

Oto przykład. Zastanów się, jak wyglądałyby limity tolerancji w odpowiedzi na oczekiwania klienta wobec następujących dwóch poleceń: "Posiekaj dwa średniej wielkości ziemniaki na kostki o boku 0,5 cm" oraz "Wywierć i nagwintuj dwa otwory i średnicy 25 mm w obejmach ze stali węglowej." Jaki byłby twój 'akceptowalny zakres, albo tolerancja, wobec wartości pół centymetra?
((Wskazówka: kostka ziemniaka o boku 0,75 cm zapewne byłaby możliwa do przyjęcia, natomiast gwintowany otwór o średnicy 75mm zapewne nie).

Osobnym zagadnieniem w produkcji kostek ziemniaka i otworów w stali byłby zapewne immanentny potencjał sposobu, w jaki uzyskujesz wymiar 0,25 cm - czyli zdolność procesu. Czy siekasz ziemniaki nożem, czy też posługujesz się specjalną krajarką o ustawionych położeniach noży? Czy nawiercasz otwory ręczną wiertarką, czy też posługując się wiertarką stojanową? Gdybyśmy zmierzyli dostateczną liczbę gotowych kostek ziemniaczanych i otworów, możliwości kryjące się w różnych procesach uwydatniłyby się wyraźnie. Ich obrazem byłyby krzywe rozkładu danych.

Krzywe rozkładu mówią nam nie tylko, na ile dobrze funkcjonują nasze procesy, ale i z jakim prawdopodobieństwem i co stanie się w nimi w przyszłości. Statystycy grupują takie dane prawdopodobieństwa w segmenty krzywej rozkładu, zwane standardowymi odchyleniami od średniej. W każdym procesie o normalnym rozkładzie (którego krzywa przypomina kształt dzwonu) istnieje prawdopodobieństwo na poziomie 68,26%, że następna wartość zawrze się w wielkości standardowego odchylenia od średniej. Istnieje 95,44% prawdopodobieństwo, że następna wartość tego samego rodzaju znajdzie się w przedziale dwóch standardowych odchyleń. Istnieje prawdopodobieństwo 99,73%, że wartość ta znajdzie się w przedziale trzech sigma i 99,994% prawdopodobieństwo, że przedziałem tym będzie cztery sigma.

Jeżeli zakres akceptowalności, czyli limit tolerancji względem produktu wychodzi poza punkt czterech sigma na krzywej rozkładu procesu, możesz być niemal absolutnie pewien, że za każdym razem wyprodukujesz produkt możliwy do zaakceptowania, oczywiście pod warunkiem, że proces pozostaje i nadal pozostanie ukierunkowany na osiągnięcie tej samej wartości docelowej.

Niestety, nawet jeśli uda ci się ukierunkować proces choć raz, będzie on wykazywać tendencję odchodzenia od obranego kierunku. Dane eksperymentalne wskazują, że większość procesów znajdujących się pod kontrolą i tak z biegiem czasu odchodzi od centralnego kierunku o około 1,5 sigma w każdą stronę.


Aby produkt mógł być niemal wolny od usterek, musi być zaprojektowany z uwzględnieniem zarówno normalnej zmienności procesu, jak i jego tendencją do odbiegania od obranego kierunku. Przy uwzględnieniu tych założeń szerokość specyfikacji projektu na poziomie Six Sigma przyniesie poprawność na poziomie 99,99966% - 3,4 usterki na milion możliwości wystąpienia, czyli praktycznie zero usterek.

To, z kolei, oznacza, że realne prawdopodobieństwo procesu o limitach tolerancji w zakresie wytwarzania możliwego do zaakceptowania produktu na poziomie czterech sigma jest bliższe 98,76%, nie 99,994%. Aby uzyskiwać niemal idealne wyniki procesu krzywa zdolności procesu musi się zmieścić w granicach tolerancji ustawionych na lub ponad punktem standardowego odchylenia sześć na krzywej rozkładu danych. Dlatego nasz cel nazywamy jakością Six Sigma.

 

 
Powrót
Na górę strony
 
 

Start | O nas | Nasza oferta | Kontakt | Materia?y | Wiadomo?ci
Mapa strony | Polityka zachowania prywatno?ci