akademia SixSigma ENGLISH VERSION   RUSSIAN VERSION  
 
   
Czym jest Six Sigma?
Fazy i etapy metodologii Six Sigma
Słownik (wer. angielska)


Fazy i etapy metodologii Six Sigma

Proces usprawniania procesów zgodnie z metodologią Six Sigma składa się z pięciu faz: definiowania, pomiarów, analizy, usprawnień i kontroli. Co się kryje pod tymi fazami?

Definiowanie:
Jaki jest zakres projektu? O jaką usterkę chodzi? Tu definiuje się zakres projektu i usterki. Tworzy się propozycję biznesową, by uzyskać akceptację projektu. Uzgadnia się Kartę Zespołu o jasno sprecyzowanej definicji celu.
A. Ustal CTQs Projektu
B. Stwórz Kartę Zespołu
C. Zdefiniuj Mapę Procesu

Mierzenie:
Jaka jest częstotliwość pojawiania się usterek? Tu wybieramy jedną lub większą liczbę cech produktu, mapujemy odpowiedzialny za nie proces bądź procesy i wykonujemy konieczne pomiary, by oszacować krótko i długoterminową zdolność procesu.
1. Wybierz cechy CTQ
2. Określ standardy Wyników
3. Zweryfikuj system mierników

Analiza:
Kiedy i gdzie występują usterki?Ustala się relację kluczowych mierników wyników uzyskiwanych z produktu wobec wzorców [benchmarks]. Następnie przeprowadza się analizę luki, by uchwycić wspólne czynniki decydujące o osiągnięciu zadowalających wyników.
4. Ustal zdolność do osiągnięcia lepszych wyników
5. Określ docelowe wyniki
6. Określ źródła zmienności
O pierwszych dwóch fazach mówi się, jako o fazach tworzenia charakterystyki. Definiują one i kwantyfikują projekt charakteryzując jego zadania.

Usprawnienia::
Jak można naprawić proces? Tu wybiera się cechy wyników uzyskiwanych z produktu, które będziemy poprawiać. Poddamy je diagnostyce, by odkryć główne źródła zmienności. Następnie, statystycznie identyfikuje się kluczowe zmienne procesu i ustala specyfikacje wyników, by je poprawić.
7. Oceń potencjalne przyczyny
8. Dotrzyj do powiązań między zmiennymi
9. Ustal margines tolerancji operacyjnej

Kontrola: :
Jak można ustabilizować proces? Ta faza przynosi udokumentowanie warunków nowego procesu i ich statystyczne monitorowanie. Po okresie 'docierania się' procesu dokonuje się ponownie oceny jego zdolności, po czym w zależności od wyników analizy wraca do poprzednich faz.
10. Zweryfikuj system mierników
11. Określ zdolność procesu
12. Wprowadź system kontroli procesu

 

 
Powrót
Na górę strony
 
 

Start | O nas | Nasza oferta | Kontakt | Materia?y | Wiadomo?ci
Mapa strony | Polityka zachowania prywatno?ci