akademia SixSigma ENGLISH VERSION   RUSSIAN VERSION  
 
   
Czym jest Six Sigma?
Fazy i etapy metodologii Six Sigma
Słownik (wer. angielska)


Czym jest Six Sigma?

Six Sigma, mocno oparta na statystyce technika podnoszenia jakości, jest dobrze znana i często stosowana w spółkach na poziomie operacyjnym. Pomaga obniżać koszty, usprawniać procesy i skracać czas trwania cykli biznesowych. Mniej znany jest, natomiast, jej potencjał, jako sposobu niesienia pomocy spółkom w formułowaniu i wprowadzaniu strategii biznesowych, a także wywoływaniu szerokich transformacyjnych zmian, czyli inaczej mówiąc, jako ogólnego podejścia przywódczego, filozofii i metodologii zmiany. Zasady Six Sigma można zastosować, by pomóc:
- formułować, integrować i realizować nowe strategie i misje biznesowe.
- sprostać stale zmieniającym się wymaganiom klientów.
- zapewnić skuteczne wdrożenie przedsięwzięć typu e-business wraz z towarzyszącymi im strategiami i infrastrukturą.
- wzmagać innowacyjność.
- usprawniać kanały marketingowe.
- stworzyć motor systemowej i trwałej zmiany kulturowej.
- usprawnić sprawozdawczość finansową i korporacyjną.
- zarządzać i kontrolować ryzyko biznesowe.

Innymi słowy, Six Sigma to katalizator zmian na operacyjnych poziomach organizacji. Jest ona przynoszącym znakomite rezultaty i opartym o dane podejściem do analizowania i rozwiązywania źródłowych przyczyn problemów biznesowych. Wiąże efekty pracy firmy bezpośrednio z wymaganiami rynku. Na poziomie strategii, czy transformacji, celem Six Sigma jest dostosować organizację do rynku, na którym działa i przynieść realną poprawę wyników. Strategiczne podejście Six Sigma stwarza ramy, które można wykorzystać do tego, by na dużą skalę doprowadzić do integracji strategii firmy, jej procesów, kultury i klientów i w ten sposób osiągnąć i utrzymać bezkonkurencyjne wyniki biznesowe.

Na poziomie operacji lub procesów celem Six Sigma jest przesunąć atrybuty biznesowe produktu lub usługi w strefę specyfikacji klienta i drastycznie zmniejszyć zmienność procesów. Six Sigma poddaje konkretne narzędzia i techniki, które można zastosować, by zredukować liczbę usterek i definitywnie poprawić proces ku zwiększeniu zadowolenia klientów i, w efekcie, obniżeniu kosztów.

"W ujęciu liczbowym Six Sigma oznacza, że przeciętny proces wygeneruje 3,4 usterek na milion."
- z "6 Sigma Quality - The Goal and The Journey"

Jeśli rozumiesz zdanie powyżej, jesteś na początku wyobrażenia sobie zagadnienia. Przyjrzyj się bliżej temu zdaniu. Najpierw pojawia się sformułowanie "w ujęciu liczbowym". Proces Six Sigma, to proces ilościowy. Opiera się na pomiarach. Jeśli nie można czegoś zmierzyć, nie można tego go poprawić. Metodologia Six Sigma jest zdecydowanie analityczna. Dowiesz się o procesach mierzenia, narzędziach analitycznych, a także o podnoszeniu i kontroli kluczowych zmiennych. Bez podstawowego pojęcia o analizie statystycznej nie można realizować Six Sigma.

"Proces", to następne kluczowe słowo w powyższej definicji Six Sigma. Podejście Six Sigma zaczyna się od klienta. Czego chce? A konkretnie? Kiedy już to ustalisz, uwaga skupia się na procesach, które do tego wiodą. Co to za procesy? Jakie są ich potencjalne wady? Jak można je kontrolować, by wyeliminować, albo zdecydowanie zmniejszyć liczbę usterek? Jak zmierzyć powodzenie podjętych działań?

Następnie, w naszej definicji pojawia się liczba usterek: 3,4 na milion. To równoważnik doskonałości na poziomie 99,9999%. Dałbym chyba jednak inne przykłady. Oznacza tylko jedną usterkę w orurowaniu turbiny gazowej na dziesięć lat. To dopiero jakość!

Taka jest Six Sigma. Przyjmujemy, że każdy uczestnik szkolenia zdążył już przejść wprowadzenie do Six Sigma. Zbierając te materiały założyliśmy, że nie są ci obce terminy Six Sigma, jak Black Belt, Wzorzec [Benchmark], Usterka [Defekt], czy Możliwość [Opportunity]. Jeśli nie są ci znane, albo zapomniałeś któryś z tych podstawowych pojęć, na końcu tego wprowadzenia znajdziesz słowniczek.

 

 
Powrót
Na górę strony
 
 

Start | O nas | Nasza oferta | Kontakt | Materia?y | Wiadomo?ci
Mapa strony | Polityka zachowania prywatno?ci